Prostovoljci

Začetki delovanja Likovnega društva Laško segajo v leto 2002-2003, ko je bila prva razstava v Kulturnem centru Laško in je na njej delovalo 8 amaterskih slikarjev. Z leti se je število povečevalo, tako da so ustanovili sekcijo in kasneje društvo, ki danes šteje 33 članov. Znanje si pridobivajo na organiziranih likovnih tečajih z različnimi mentorji. Sodelujejo na raznih ex-temporah, organizirajo razstave ter z veseljem sodelujejo na dobrodelnih prireditvah. Delujejo prostovoljno, ljubiteljsko in so veseli, da je njihovo delo v kraju opaženo. Prejeli so priznanja – Antona Aškerca, ki ga podeljuje občina Laško in Veronikino vrtnico, ki jo podeljuje društvo Odon Jurklošter. Dela njihovih članov so bila na različnih razstavah širom Slovenije večkrat nagrajena.

Društvo LAK Laško

Melita Fajdiga

Ivica Pinter

Andreja Dermota

Tatjana Fajdiga

Klavdija Jelen

Erika Lapornik

Klavdija Simler

Ksenija Došler

Hana Lapornik

Timea Lapornik

Nika Valušnik

Tija Valušnik

Laura Breznikar

Katja Mlakar

Matjaž Pinter