Naši programi

BDA program

Namen BDA programa je izboljšanje stanja otrok s posebnimi potrebami na način, da se izboljša njihova struktura telesa. Program je edinstven in zasnovan kot “home program”, ki ga na podlagi diagnostike in stanja otroka in ustreznega usposabljanja izvajajo starši v domačem okolju pod vodstvom strokovnega osebja.

Naš cilj je, da bi BDA rehabilitacija postala široko dostopna, tudi tistim družinam, ki te oblike rehabilitacije ne poznajo ali pa vstopa v program ne zmorejo financirati. BDA dokazano pomaga osebam s posebnimi potrebami z naslednjimi diagnozami: cerebralna paraliza, hemiplegija, hipertonija, hipotonija, ataksija, avtizem, slab psihomotorični razvoj, ADHD, mišična distrofija, spina bifida, genetske nepravilnosti različnih oblik … Ugotovljeno je izboljšanje težav z dihanjem, hranjenjem, spanje, prebava, izboljša se motorika in komunikacija oseb s posebnimi potrebami, ne glede na starost. Pozitivni rezultati in napredki se dosegajo tudi pri osebah, kjer druge terapije niso bile učinkovite.

Več o BDA lahko preberete na povezavi.

Skupina za samopomoč staršem, otrokom s posebnimi potrebami in sorojencem

Skupina je namenjena podpori družini osebe s posebnimi potrebami in posamezniku. Namen delovanja skupine za samopomoč je, da se starši otrok s posebnimi potrebami med seboj povezujejo, družijo in delijo svoje izkušnje. Cilj takšne skupine je preprečevanje stisk staršev otrok. Naši prostovoljci iz  skupine nemudoma stopijo v stik z družino, ki se je na nas obrnila v stiski zaradi rojstva otroka s  posebnimi potrebami ali nesreče z hudimi poškodbami ter ji takoj nudijo psihološko podporo. Na takšen  način pomagamo staršem in skrbnikom otrok s posebnimi potrebami do hitrih in koristnih informacij, ki jih običajno od pristojnih organov ne prejmejo ali pa jih, v stiski, dobijo prepozno. Z druženjem s starši in skrbniki otrok s posebnimi potrebami prenašamo vse potrebne informacije za izboljšanje kvalitete življenja njihovih družin. Smatramo, da je to eno pomembnejših del, ki jih opravljamo. S tem ukrepom preprečimo marsikatero socialno in psihološko stisko v družinah otrok s posebnimi potrebami. 

Kaj vse se dogaja v naši skupini lahko preberete v prispevku.

Osnovni napotki in informaciji o delovanju programa Skupina za samopomoč so dostopni na povezavi.

Program skupina za samopomoč sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in  Fundacija FIHO.

 

 Vesele nogice tečejo

Namen programa VESELE NOGICE TEČEJO je, da se tako družine oseb s posebnimi potrebami kot tudi osebe s posebnimi potrebami aktivno vključujejo v vsakodnevne športne aktivnosti. Hkrati pa se z udeležbo na javnih prireditvah – tekih osvešča širšo javnost o prisotnosti oseb s posebnimi potrebami v naši družbi in njihovo problematiko.

Ker se tekov udeležujejo družine z otroki s posebnimi potrebami je to dodana vrednost v naši družbi. Skupina se udeležuje poleg dobrodelnih tekov tudi Ljubljanskega maratona, Istrskega maratona, DM teka, Martinovega teka …, kjer so organizatorji še posebej pozorni na našo skupino ter vedno širšo javnost seznanijo o naši prisotnosti na štartu in cilju.

Društvo vsako leto prireja tudi dobrodelni tek Vesele nogice tečejo. Program VESELE NOGICE TEČEJO sofinancira Fundacija FIHO.

 

Knjižnica NDK

V knjižnici izposojamo pripomočke za nadomestno komunikacijo, možna pa je tudi izposoja materialov in pripomočkov za BDA program in drugih pripomočkov, ki jih potrebujejo ter strokovne literature. Knjižnica je namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami, da si lahko za določeno obdobje pripomoček ali material, ki ga verjetno ne bodo potrebovali trajno. Pripomočki za nadomestno komunikacijo so zelo dragi in za veliko staršev nedostopni. Namen knjižnice je izboljšati stanje otrok s posebnimi potrebami tako na področju komunikacije kot tudi rehabilitacije. Cilj programa je, da postanejo pripomočki in material lažje dostopni vsem, ki jih potrebujejo za komunikacijo ali za rehabilitacijske namene. Cilj je tudi, da z NDK omogočimo osebi s posebnimi potrebami vzpostavitev stika z zunanjim svetom, ohranjenje dostostojanstva, izražanje volje, želja in hotenj. 

Vljudno vabljeni v našo knjižnico!

 

Družinska asistenca

Program Asistenca je program namenjen pomoči družinam s težje prizadetimi otroci, mladostniki ali že polnoletno osebo, ki imajo težave na več področjih, težja zdravstvena stanja in kombinirane zdravstvene težave. V primeru polnoletne osebe s posebnimi potrebami, ta ne sme biti koristnik storitve osebne asistence. Namen programa je olajšati življenje tako osebe s posebnimi potrebami, kot tudi njegove družine. Cilj izvajanja programa je, da se pridobi v času izvajanja programa evalvacija in rezultati, s katerimi bomo pri pristojnih ministrstvih in na ravni države uveljavili pravico do družinske asistence, kjer je oseba s posebnimi potrebami v družini.
Prav tako bomo v času izvajanja programa prišli do vseh potrebnih smernic tako kadrovskih kot tudi izvedbi programa.

TobAlkoStop

Ciljna skupina TobAlkoStop programa so ljudje, ki skrbijo za svojca s posebnimi potrebami. Vključi pa se lahko kdorkoli, ki meni, da bi mu program bil v pomoč pri ozaveščanju tveganja in zmanjševanju škode pri uporabi alkohola in tobaka.

Skozi dolgoletne izkušnje Društva Vesele Nogice pri terenskem delu s ciljno skupino ljudi ugotavljamo, da za učinkovito spopadanje s tveganji in zmanjševanjem škode uporabe tobaka in alkohola potrebujejo:

  • informacije o dostopu do zdravstvenih in socialnih storitev za podporo pri reševanju odvisnosti;
  • znanje  o škodljivih posledicah rabe alkohola in tobaka;
  • psihosocialno podporo – spodbuda k aktivnemu življenju brez uporabe škodljivih navad
  • informacije o alternativnih načinih, ki so v pomoč pri odvajanju odvisnosti
  • okrepitev socialne mreže.

V programu želimo raziskati, kako uporaba alkohola in tobaka vpliva na vse družinske člane, in širšo socialno mrežo – prijatelji, sodelavci, kako prepoznavajo  posledice tvegane uporabe alkohola in tobaka, katere so te posledice in katere informacije, znanja in podporo potrebujejo.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.