Cilji

Društvo ima veliko ciljev, ki jih želi doseči. Med najpomembnejšimi so:

  • Zagotoviti otrokom potrebne terapije v bližini kraja bivanja ter možnost strnjenih terapij večkrat letno.
  • Zagotoviti otrokom potrebne pripomočke za omogočanje razvoja.
  • Z druženjem in samopomočjo pomagati staršem otrok, da sprejmejo otrokovo drugačnost in mu omogočijo čim lepše otroštvo.
  • Družinam naših članov pomagati premagovati socialne stiske.
  • Povezovati se z inštitucijami, društvi in organizacijami, ki delujejo na našem področju.