Zbirna mesta

Seznam obstoječih primarnih in sekundarnih zbiralnih mest in kontaktni podatki

Ljubljana z okolico
za odvoz zamaškov za Ljubljano z okolico pokličite: 070 342 112

Primarna zbirna mesta
Bežigrad

Modra zavarovalnica Dunajska 119 1000 Ljubljana
Akademija montessori – Hiša otrok ABC Tesovnikova ulica 27 A 1000 Ljubljana
Mamin vrtec 1 Pibernik @ Co., zasebno varstvo in vzgoja, d.n.o. Dravska ulica 10 1000 Ljubljana
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana Trg 9. maja 1 1000 Ljubljana
SGGOŠ Dunajska cesta 102 1000 Ljubljana
Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana Bazoviška ulica 1 1000 Ljubljana
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ptujska ulica 6 1000 Ljubljana
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Celjska ulica 16 1000 Ljubljana
Angelin vrtec Ulica Josipine Turnograjske 8 1000 Ljubljana
Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana Godeževa ulica 11 1000 Ljubljana
Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana Ulica Pohorskega bataljona 1 1000 Ljubljana
Osnovna šola Savsko naselje Matjaževa ulica 4 1000 Ljubljana
Zavod MALI SVET, enota Savsko naselje Matjaževa ulica 4 1000 Ljubljana
Vrtec Jelka, enota Zeleni del Glavarjeva ulica 18 A 1000 Ljubljana
Vrtec Jelka, enota Palčki Lavričeva ul. 5a 1000 Ljubljana
Vrtec Jelka, enota Vila Staničeva ul. 37 a 1000 Ljubljana
Vrtec Jelka, enota Storžek Matjaževa 4 1000 Ljubljana
Vrtec Jelka, enota Sneguljčica Vodovodna c. 3 a 1000 Ljubljana
Osnovna šola Bežigrad Črtomirova ulica 12 1000 Ljubljana
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuška cesta 9 1231 Lj – Črnuče
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Dunajska cesta 390 1231 Lj – Črnuče

Center

Osnovna šola Majde Vrhovnik Gregorčičeva ulica 16 1000 Ljubljana
Osnovna šola Prežihovega Voranca Prežihova ulica 8 1000 Ljubljana
Vrtec Dr. France Prešeren, enota Vrtača Erjavčeva cesta 29 1000 Ljubljana
Vrtec Dr. France Prešeren, enota na OŠ Prežihova ulica 8 1000 Ljubljana
Vrtec Dr. France Prešeren, enota Prešernova Prešernova cesta 29 1000 Ljubljana
Vrtec Dr. France Prešeren, enota Puharjeva Puharjeva ulica 4 1000 Ljubljana
Vrtec Pod Gradom Praprotnikova ulica 2 1000 Ljubljana
Vrtec Pod Gradom Poljanska cesta 21 1000 Ljubljana
Vrtec Pod Gradom Strossmayerjeva 3 1000 Ljubljana
Vrtec Pod Gradom Ulica na Grad 2A 1000 Ljubljana
Vrtec Pod Gradom Zemljemerska 9 1000 Ljubljana
Osnovna šola Vodmat Potrčeva ulica 1 1000 Ljubljana

Moste-Polje

Osnovna šola Martina Krpana Gašperšičeva ulica 10 1000 Ljubljana
Osnovna šola Kašelj Kašeljska cesta 119 A 1260 Lj – Polje
Osnovna šola Zalog Cerutova 7 1129 Lj – Zalog
Osnovna šola Ketteja in Murna Koširjeva ulica 2 1000 Ljubljana
Osnovna šola Nove Fužine Preglov trg 8 1000 Ljubljana
Gimnazija Moste Zaloška cesta 49 1000 Ljubljana

Rudnik

Vrtec Galjevica, enota Galjevica Galjevica 35 1000 Ljubljana
Vrtec Galjevica, enota Orlova Ob dolenjski železnici 10 1000 Ljubljana
Vrtec Galjevica Dolenjska cesta 52 1000 Ljubljana
Vrtec Galjevica Pot k ribniku 20 1000 Ljubljana
Vrtec Zvezdica Rakovniška ulica 5 1000 Ljubljana

Šiška

Mamin vrtec 1 Pibernik @ Co., zasebno varstvo in vzgoja, d.n.o. Kavšakova ulica 1 1000 Ljubljana
Osnovna šola Riharda Jakopiča Derčeva ulica 1 1000 Ljubljana
Osnovna šola Dravlje Klopčičeva ulica 1 1000 Ljubljana
Osnovna šola Koseze Ledarska ulica 23 1000 Ljubljana
Gimnazija Šiška Aljaževa 32 1000 Ljubljana
Vrtec Mojca, enota Mojca in Rožle Levičnikova ulica 11 1000 Ljubljana

Vič

Center Interspar Vič Jamova cesta 105 1000 Ljubljana
Dijaški dom Vič Gerbičeva ulica 51 A 1000 Ljubljana
Gimnazija Vič Tržaška cesta 72 1000 Ljubljana
Osnovna šola Bičevje Splitska ulica 13 1000 Ljubljana
Osnovna šola Kolezija Cesta v Mestni log 46 1000 Ljubljana
Viški vrtci Jamova cesta 23 1000 Ljubljana
Zavod za slepo in slabovidno mladino Langusova ulica 8 1000 Ljubljana
Vrtec Viški gaj, enota Kozarje Reška ulica 31 1000 Ljubljana
Vrtec Viški gaj, enota Bonifacija Ulica Malči Beličeve 20 1000 Ljubljana
Zavod MALI SVET, enota Murgle Pod topoli 47 1000 Ljubljana
Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci Vrhovci, cesta XIX 10 1000 Ljubljana
Vrtec Vrhovci, enota Rožnik Cesta na Brdo 30 1000 Ljubljana
Vrtec Vrhovci, enota Rožnik Iga Grudna 17 1000 Ljubljana
Vrtec Vrhovci, enota Brdo Stantetova 1a 1000 Ljubljana

Ljubljana – okolica – smer Štajerska

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Novi trg 41a 1241 Kamnik

Ljubljana – okolica – smer primorska

OŠ Trzin, enota vrtec Žabica Mengeška cesta 7 B 1236 Trzin
Osnovna šola Brezovica pri Lj Šolska ulica 15 1351 Brezovica pri Lj.
VIZ Vrtci Brezovica, enota Brezovica V Radno 9 1351 Brezovica pri Lj.
VIZ Vrtci Brezovica, enota OŠ Brezovica Šolska ulica 15 1351 Brezovica pri Lj.
VIZ Vrtci Brezovica, enota Vanje Gorice Nova pot 9 1351 Brezovica pri Lj.
Osnovna šola Preserje Preserje 60 1352 Preserje
Osnovna šola Preserje, podružnica Jezero Jezero 34 1352 Preserje
Osnovna šola Preserje, podružnica Rakitna Rakitna 54 1352 Preserje
VIZ Vrtci Brezovica, enota Podpeč Jezero 113 1352 Preserje
VIZ Vrtci Brezovica, enota Rakitna Rakitna 54 1352 Preserje
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Paplerjeva ulica 15 1353 Borovnica
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, enota Vrtec Paplerjeva ulica 5 1353 Borovnica
OŠ Brezovica pri Lj, podružnica Notranje Gorice Podpeška cesta 390 1357 Notranje Gorice
VIZ Vrtci Brezovica, enota Notranje Gorice Podpeška cesta 390 1357 Notranje Gorice

Ljubljana – okolica – smer Gorenjska

Vita center d.o.o. Pivka 23/a 4202 Naklo
OŠ Naklo Glavna cesta 47 4202 Naklo
OŠ Naklo, podružnica Podbrezje Podbrezje 120 4202 Naklo
OŠ Naklo, podružnica Duplje Sp. Duplje 2 4203 Duplje
Vrtec Rožle Naklo Glavna cesta 13 4202 Naklo
Vrtec pri PŠ Duplje Sp. Duplje 2 4203 Duplje
Elektro Gorenjska, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj

Ljubljana – okolica – smer Dolenjska

OŠ LA Grosuplje Ljubljanska cesta 49 1393 Šmarje-Sap
OŠ LA Grosuplje Tovarniška cesta 14 1290 Grosuplje
OŠ LA Grosuplje, d.e. Adamičeva Adamičeva 29 1290 Grosuplje
OŠ LA Grosuplje, podružnica Kopanj Velika Račna 43 1290 Grosuplje
OŠ LA Grosuplje, podružnica Št. Jurij Št. Jurij 14 1290 Grosuplje
OŠ LA Grosuplje, podružnica Žalna Žalna 1 1290 Grosuplje

Jarše

Vrtec Jarše Rožičeva 10 1000 Ljubljana
Celje z okolico
Sekundarna zbirna mesta
Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško; kontakt: Spomenka: 041 / 610-284, 070 / 342-112

Primarna zbirna mesta

Glasbena šola Celje Slomškov trg 10 3000 Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje Ipavčeva 10 3000 Celje
I. gimnazija v Celju Kajuhova ulica 2 3000 Celje
I. osnovna šola Celje Vrunčeva ulica 13 3000 Celje
II. osnovna šola Celje Ljubljanska cesta 46 3000 Celje
III. osnovna šola Celje Vodnikova ulica 4 3000 Celje
Osnovna šola Frana Kranjca Celje Hrašovčeva ulica 1 3000 Celje
Osnovna šola Hudinja Mariborska cesta 125 3000 Celje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Kosovelova ulica 2 3000 Celje
Šolski center Celje Pot na Lavo 22 3000 Celje
Vrtec Anice Černejeve Celje (enote Sonce,Luna, Mavrica, Hribček, bolnišnični vrtec) Kajuhova ulica 5 3000 Celje
Vrtec Danijelov levček, Opatijsko-mestni župnijski zavod Sv. Danijela Celje Slomškov trg 2 3000 Celje
Vrtec Tončke Čečeve Celje Mariborska cesta 43 3000 Celje
Osnovna šola Ljubečna Kocbekova cesta 40 A 3202 Ljubečna
VVE “Lipa” pri OŠ Štore Ulica Cvetke Jerin 7 3220 Štore
Osnovna šola Lesično Lesično 5 B 3261 Lesično
JVVZ Vrtec Laško Cesta na Svetino 2 A 3270 Laško
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Trubarjeva ulica 20 3270 Laško
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Aškerčeva cesta 1 3272 Rimske Toplice
Osnovna šola Petrovče Petrovče 32 3301 Petrovče
Osnovna šola Vransko – Tabor Vransko 23 3305 Vransko
VVE pri OŠ Vransko-Tabor Vransko 24 3305 Vransko
Osnovna šola Prebold Graščinska cesta 7 3312 Prebold
Vrtec Prebold Graščinska cesta 7 3312 Prebold
Druge lokacije
kontakt: Spomenka: 041 / 610-284, 070 / 342-112

Zbirna mesta

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper Martinčev trg 3 6000 Koper
Kozmetični studio Mojca Harije 81a 625 Ilirska Bistrica

Martina Zorman

Spoštovani,
v našem vrtcu Mojca,enoti Kekec na Klopčičevi 5, Ljubljana, imamo večjo količino zbranih zamaškov iz vseh naših enot. Ali bi jih prišli iskat.
Lep pozdrav
Martina Zorman

Ivica

Spoštovani,

hvala za obvestilo. V kratkem se bodo na vas obrnili naši prostovoljci in poskrbeli za odvoz zamaškov.

Iskrena hvala, ker nam z zbriranjem zamaškov pomagate uresničevati naše cilje.

Društvo Vesele nogice