Izobraževanja

Usposabljanja za osebne asistente in uporabnike osebne asistence

Na podlagi Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18) in Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18 in 13/19) morajo vsi uporabniki osebne asistence in/ali njihovi zastopniki ter vsi osebni asistenti opraviti osnovno usposabljanje v trajanju 6 ur.

Društvo Vesele nogice organizira vsa (uvodna in nadaljevalna) usposabljanja za osebne asistente in uporabnike osebne asistence. Usposabljanja lahko izvedemo v prostorih izvajalca ali v prostorih našega društva.

Osnovni program usposabljanja obsega:

1.      usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom

2.     poznavanje predpisov in politik s področja invalidskega varstva, delovnih razmerij, varstva osebnih podatkov in drugih področij, pomembnih z vidika pravic in obveznosti osebnih asistentov in uporabnikov;

3.      splošna in posebna znanja za izvajanje osebne asistence z naslednjimi obveznimi vsebinami: pomen osebne asistence, odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence, način razumevanja navodil uporabnikov, seznanitev z etičnimi načeli glede izvajanja osebne asistence ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14; in dodatne vsebine po izbiri izvajalca.

Ob zaključku usposabljanja vsak osebni asistent in uporabnik prejme tudi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Za vse dodatne informacije o usposabljanju smo vam na voljo na e-naslovu drustvo.veselenogice@gmail.com in telefonski številki 070-342-112.