Naši prostori

Jeseni 2015 se je Društvo vesele nogice preselilo na novo lokacijo Trubarjevo nabrežje 1a, 3270 Laško. Z selitvijo smo pridobili veliko novih površin, katere bodo Vesele nogice s pridom uporabljale za terapevtske dejavnosti. Prostore  se bo uporabljalo tudi za druženja staršev in otrok ter različna predavanja na temo kako izboljšati in olajšati življenje družin, ki imajo v svoji sredini, osebo s posebnimi potrebami.

V teh prostorih se bodo izvajale naslednje terapije: nevrofizioterapija, bownova terapija, Feldenkrais terapija in najsodobnejša BDA terapija. Naše želje so, da bi k sodelovanju privabili tudi ostale terapevte: logopede, delovne terapevte, tiflopedagoge …

Otrokom z zaostankom v razvoju želimo omogočiti obiskovanje terapij v bližini kraja njihovega bivanja, zato se bomo trudili, da prostori za terapije v Laškem ne bodo ostali edini.

S pomočjo donatorjev, sponzorjev in prostovoljcev želimo ustanoviti sodoben terapevtski center, ki bo deloval v dobro vseh otrok in družin.