Donacija 7. dobrodelnega golf turnirja Anžeta Kopitarja Veselim nogicam

Včasih besede zahvale, s katerimi bi izrazili svoje občutke hvaležnosti, še zdaleč niso dovolj. Ponosni in veseli smo, da naša prizadevanja za boljši jutri otrok s posebnimi potrebami opazijo ugledna podjetja, uspešni športniki in posamezniki. Zato nam je še posebej v izjemno čast, da smo med prejemniki donacij 7. dobrodelnega golf turnirja Anžeta Kopitarja.

Spoštovana gospod Kopitar in gospod Pečečnik HVALA za zaupanje!

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali svoje dragocenosti za licitacijo, “udarjali” in licitirali za dober namen in seveda vsem, ki ste nesebično podarili sredstva za naše otroke, ter s tem izkazali podporo in zaupanje v naše delo.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste poskrbeli, da je bil sobotni večer resnično nepozaben. Hvala za odlično organiziran dogodek, kjer smo se lahko vsi prijetno uživali in se  tudi do solz nasmejali.  

Prejeta sredstva bomo  porabili za izvedbo projekta Zvesti donator, ki bo z vašo pomočjo  še bolj zaživel. Z njim bomo lahko zagotovili brezplačne terapevtske obravnave, nabavo terapevtskih pripomočkov in opreme in s tem pomagali otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim družinam brez, da bi se morali oni sami izpostavljati v javnosti.

Besede gospoda Pečečnika, ustanovitelja in lastnika Skupine Interblock, ki je hkrati tudi glavni organizator in pokrovitelj dogodka:

“Nihče ni tako velik,

da ne bi potreboval pomoči,

in nihče ni tako majhen,

da je ne bi mogel nuditi.”

(Kralj Salomon)

»Kot dobro uigrani tandem z Anžetom že peto leto zapored vztrajno dokazujeva, da dobrodelnost krepi solidarnost in nahrani srca.

Počaščena sva, da naju vsi sodelujoči odprtih rok zvesto podpirajo ter krepijo zavedanje, da ni potrebno veliko, da je svet lepši. Sredstva zbrana na letošnjem dogodku bodo vlila novo upanje pod okriljem Ustanove Rdeča Žoga in s skupnimi močmi smo na pomoč priskočili kar lepemu številu prejemnikov: Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju “Vesele nogice”, Društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju “Namesto pike vejica”, Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, Zvezi Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje za projekt Mladi in Evropa ter omogočili bodo vikend tabor ogroženim družinam ter mladim talentiranim športnikom.

Vsako leto je več tistih, ki nas potrebujejo in vesel sem, da se znova in znova odzove toliko posameznikov, podjetnikov in športnikov v zavedanju, da so na svetu še ljudje, ki potrebujejo našo pomoč!«

Nekaj utrinkov iz 7. dobrodelnega golf turnirja sta v fotografije ujela Andrej Križ in Tadej Majhenič.

 

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju “VESELE NOGICE”, že več kot pet let deluje na področju pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Poleg tega, da jim omogočamo plačilo terapij in različnih pripomočkov, s svojimi aktivnostmi osveščamo širšo javnost o problematiki oseb s posebnimi potrebami. In ravno vključenost oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje je eden od večjih izzivov sodobne družbe. Ko govorimo o integraciji oseb s posebnimi potrebami v okolje pogosto spregledamo kako družba sprejema njihovo integracijo. Ne glede na ukrepe države na področju izobraževanja in kasnejšega zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami se še vedno srečujemo s predsodki in diskriminacijo. Vedno znova opažamo, da osebe s posebnimi potrebami nimajo priložnosti vstopa na trg dela. Mladi s posebnimi potrebami so, kljub morda visoki izobrazbi, po zaključku šolanja večinoma prepuščeni sami sebi in se zelo hitro znajdejo v začaranem krogu dolgotrajne brezposelnosti. Kar pa seveda pomeni negativne posledice tako za njih, kot tudi za našo družbo.

Osebam s posebnimi potrebami je potrebno ponuditi možnost enakopravnega vključevanja v okolje, kar med drugim pomeni tudi ustrezno izobraževanje in priložnost zaposlitve. Samostojnost, neodvisnost, socialna vključenost in nenazadnje tudi finančna nagrada za delo so glavni motivi, da se osebe s posebnimi potrebami želijo zaposliti.  Živimo v času, ko je večini delodajalcev, v želji po večji konkurenčnosti pomembno, da ima sposoben, deloven in izobražen kader.  Zaradi potreb delodajalcev po visoko kvalificiranem kadru so se tako, žal, za osebe s posebnimi potrebami bistveno zmanjšale zaposlitvene možnosti. V večji meri jim preostaja zaposlovanje v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih, varstveno delovnih centrih, zavodih …, kjer pa so prikrajšani za izkušnjo, ki jo lahko da le pravo delovno okolje.

Kot nevladna organizacija, ki že nekaj let deluje na tem področju, smo se zato odločili, da sodelujemo na javnem razpisu, s katerim bi želeli spremeniti odnos do zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, premagati marsikatere predsodke in pokazati, da so tudi v Sloveniji podjetja, kjer bi zaposlovala tudi osebe s posebnimi potrebami ter seveda na takšen način pridobiti ustrezne pogoje (ugodnosti s strani države), pod katerimi bi lahko gospodarske družbe zaposlovale takšne osebe. Kar pa lahko dosežemo le s sodelovanjem z delodajalci, ki bi bili pripravljeni poskusno vključiti osebo s posebnimi potrebami na njej ustrezno delovno mesto v vašem podjetju za čas 7, 14 ali morebiti več dni. Vsakega kandidata za poskusno delo bomo, skupaj z našimi konzorcijskimi partnerji, na opravljanje dela predhodno ustrezno pripravili. In kakšno delovno mesto bi lahko primerno za naše kandidate? Morda v podjetju potrebujete nekoga za polnjenje polic v skladišču, pomoč strankam pri blagajniškem pultu (zlaganje kupljenega blaga v vrečke), raznašanje letakov, pomoč v kuhinji, strežbi …? Zakaj ne bi tudi osebe s posebnimi potrebami dobile priložnost zaposlitve na takšnih delovnih mestih?   

V projekt smo vključeni kot konzorcijski partner in tako sodelujemo še z naslednjimi organizacijami: Centrom IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Centrom Janeza Levca, Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor in Društvom Downov sindrom Slovenija. S konzorcijskimi partnerji tesno sodelujemo in vsak od nas pokriva svoje področje. Projekt je 5-letni in v tem času pričakujemo, da bomo lahko skupaj s konzorcijskimi partnerji porušili ovire, ki jih pogosto vidijo delodajalci, ko se odločajo za zaposlitev osebe s posebnimi potrebami.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.