Pogoji in navodila sodelovanja v akciji SMS Donacija – Si.mobil

Pogoji in navodila storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«

 I. SPLOŠNO

Ponudnik storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice« je Društvo Vesele nogice, Celjska cesta 43, 3270 Laško v sodelovanju z družbo Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana.

Pogoji in navodila storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«, so pogoji in navodila za uporabo sistema »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«.

Namen storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice« je zbiranje sredstev za Društvo Vesele nogice, ki bo zbrana sredstva doniral za humanitarne namene. Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«, bo družba Si.mobil d.d. v skladu z lastnimi pravili donirala Društvu Vesele nogice (v nadaljevanju Društvo Vesele nogice):

 • zbrana sredstva od poslanih sporočil SMS na številko 1919 s ključno besedo NOGICE, NOGICE5 , bo Si.mobil d.d. po odbitju DDV, v lastnem imenu doniral Društvu Vesele nogice.
 • plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih sporočil SMS (SMS Donator  za Društvo Vesele nogice), t.j. 1 EUR za NOGICE in 5 EUR za NOGICE5 bo Si.mobil d.d. v celoti izročil Društvu Vesele nogice, kot donacije Si.mobilovih naročnikov in uporabnikov Si.mobilovega predplačilnega sistema.

Pri storitvi »SMS Donator za Društvo Vesele nogice« lahko sodelujejo vsi Si.mobilovi naročniki in uporabniki Si.mobilovega predplačilnega sistema (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d..

Uporabniki Si.mobilovega predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na računu dovolj visoko.

 II. TRAJANJE STORITVE

 Storitev »SMS Donacija za Društvo Vesele nogice« bo potekala od 1.4.2013 do preklica.

III. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA

 1. Uporabnik sodeluje pri storitvi »SMS Donator za Društvo Vesele nogice« tako, da pošlje SMS sporočilo z vsebino (ključno besedo) NOGICE, NOGICE5 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo)
 2. Uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji Društvu Vesele nogice (dohodno SMS sporočilo).

Si.mobil d.d. si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo navodila in pogoje storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«, onemogoči sodelovanje.

Uporabnik se ob uporabi storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice« zaveže, da:

 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh navodilih in pogojih,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, družbi Si.mobil d.d., njegovi programski opremi, strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči družbi Si.mobil d.d. kakršnokoli škodo, zanjo v celoti odgovarja.

Družba Si.mobil d.d.in Društvo Vesele nogice se zavezujeta, da bosta pridobljene podatke o uporabnikih varovali v skladu z veljavnimi predpisi.

Družba Si.mobil d.d. ne odgovarja za izgubo podatkov ali nepravilno delovanje storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«, ki so posledica napačne uporabe storitve. Družba Si.mobil d.d. ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru izpada mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Šteje se, da uporabnik, s tem sodeluje pri storitvi »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«,soglaša z Navodili in pogoji storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«.

IV. CENIK STORITVE »SMS Donacija za Društvo Vesele nogice«

Cene za odhodna sporočila SMS:

1. vsako poslano SMS sporočilo uporabnika (odhodno SMS sporočilo)  = po ceniku družbe Si.mobil d.d..

Cene za različna dohodna sporočila SMS:

2. posredovana SMS sporočila uporabniku (dohodno SMS sporočilo) = 1 eur za NOGICE in 5 eur za NOGICE5

– zahvalno sporočilo pri donaciji

3. brezplačno posredovana SMS sporočila uporabniku (t. i. sistemska sporočila)

 • obvestilo pred pričetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

 • poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
 • prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donator«.

Naročniki družbe Si.mobil d.d. potrdilo o donaciji prejmejo na računu za storitve v omrežju Si.mobil (pod postavko »SMS donator«). Plačan račun lahko naročniki uporabijo kot osnovo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Uporabniki Si.mobilovega predplačilnega sistema, lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh Si.mobilovih centrih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta in davčne številke po zaključku akcije.

 V. REKLAMACIJE

Družba Si.mobil d.d. vodi  morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve »SMS Donator za Društvo Vesele nogice«, vendar le v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil, vse v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d., če so naslovljene v pisni obliki na družbo Si.mobil d.d., najkasneje v roku 15 dni od prejema računa.

V Ljubljani, 1.4.2013


Tipi in cene dohodnih SMS sporočil

Tipi posameznih dohodnih SMS sporočil, ime SMS sporočila, ki se bo prikazoval na računu ter cena SMS sporočila za uporabnika.

Uporaba storitve Ključne besede in ukazi Namen SMS sporočila Cena DDV
Ključna beseda sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0 20 %
ključna beseda NOGICE, NOGICE5 Obvestilo o donaciji za Društvo Vesele nogice 0 20 %
ključna beseda NOGICE, NOGICE5 SMS Donacija za Društvo Vesele nogice 1 eur, 5 eur 0 %

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS sporočila:

 1. vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku Si.mobila,

Cene za različna dohodna SMS sporočila:

 1. posredovani SMS-i uporabniku =   1 eur naročniki Si.mobil GSM, Halo porabniki:
  1. i.      zahvalno sporočilo pri donaciji
  2. brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo o donaciji):

i.obvestilo pred pričetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

ii.če storitev ni na voljo.

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja