Galerija “Naš svet je drugačen”

Dobrodošli v naši virtualni galeriji!

Predstavljamo vam umetniška dela, ki so vam na voljo na virtualni dobrodelni razstavi “Naš svet je drugačen”. Vljudno vas vabimo, da si razstavljena dela ogledate. Po dogovoru je možen tudi osebni ogled slik.

V kolikor se odločite za eno izmed razstavljenih umetniških del, vas naprošamo, da nam svojo odločitev najprej javite na telefonsko številko 041/610-284 ali 070/642-112. Skrbno si bomo zabeležili vaše podatke in tako delo, ki ste ga izbrali, takoj rezervirali za vas.

Po rezervaciji umetniškega dela lahko donirani znesek nakažete na naš TRR: SI56 0600 0010 0254 067, odprt pri Banki Celje, pod sklic pa navedite šifro slike, ki je navedena pod sliko (npr. 00 1-2013).

Prevzem slik bo mogoč po prejetem nakazilu oz. po dogovoru z društvom. Vse informacije o prevzemu lahko dobite na e-mail naslovu: drustvo.veselenogice@gmail.com ali pa na zgoraj navedenih telefonskih številkah.

Hvala za zaupanje!


Anita Indihar Dimic_grafika_3.12Avtor umetniškega dela: Anita Indihar Dimic
Naslov umetniškega dela: 3.12
Tehnika izdelave: grafika, vernis mon
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 100 EUR
Šifra slike: 01-2003

Anita Indihar Dimic je rojena v Ljubljani 1965 leta. Po poklicu je grafična oblikovalka. Z oblikovanjem, slikanjem, risanjem se ukvarja praktično že od otroštva. Zadnjih osem let pa se bolj intenzivno izraža v grafiki – globoki tisk, oblikovanju izdelkov iz gline in slikanju akvarelev. Anita Indihar Dimic je članica likovne skupine Društvo Fran Govekar iz Iga in članica Likovnega društva 2002, Škofljica. Sodeluje na raznih slikarskih in grafičnih razstavah, razpisih JSKD za kulturo, udeležuje se slikarskih kolonij, likovnih delavnic in humanitarnih akcij.


Julijana Peršič_olje_PotonikeAvtor umetniškega dela: Julijana Peršič
Naslov umetniškega dela: Potonike
Tehnika izdelave: olje
Velikost: 50 x 40 cm
Kraj in leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 100 EUR
Šifra slike: 02-2003

Julijana Pešič se je rodila leta 1945 v Šempasu na Goriškem. Po končanem študiju, sta si z možem veterinarjem, ustvarila svoj dom na Igu.
Že od otroštva dalje rada slika. V začetku akvarele, nato pa na pobudo profesorja, slikarja in restavratorja Rafaela Nemca, pretežno slika v olju na platno. Katalog slik je zelo obširen, tematika je pretežno pokrajina, tihožitja in cvetje. Svojih del do upokojitve ni razstavljala, njene slike so krasile domove sorodnikov, prijateljev in znancev. Po upokojitvi se je vključila v Kulturno umetniško društvo Fran Govekar na Igu, kjer intenzivno sodeluje na tečajih slikanja, ex-temporih, samostojnih in skupinskih razstavah ter razstavah, ki jih prireja Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vedno sodeluje tudi pri dobrodelnih prireditvah, v korist otrok ter za obnovo sakralnih objektov v občini.


Lea Konc_KrimAvtor umetniškega dela: Lea Konc
Naslov umetniškega dela: Krim
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 23 x 30 cm
Leto izdelave: 2011

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 03-2003

 

Lea Konc je pričela slikarstvom po upokojitvi pri akad. slikarju Todorče Atanasovu preko Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Slika v glavnem pokrajine, tudi Ljubljansko barje, in sicer akril na platnu, zadnje čase pa še akvarel, tudi pod vodstvom slikarke Zdenke Vinšek in akad. slikarja g. Lazareviča. Je članica društva slikarjev Škofljica, 2002 in društva slikarjev Fran Govekar Ig.


Marijana Rous Gojak_SpominiAvtor umetniškega dela: Marijana Rous Gojak
Naslov umetniškega dela: Spomini
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 22 x 30 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 60 EUR
Šifra slike: 04-2003

Marijana Rous Gojak se je Likovnemu društvu 2002 Škof24ljica pridružila po upokojitvi, v letu 2007 in tako uresničila svojo mladostno željo po likovnem ustvarjanju. Doslej je s svojimi deli sodelovala na številnih skupinskih razstavah, ki jih je organiziralo oz. katerih se je udeležilo likovno društvo (KOŽ, Knjižnice Škofljica, IG, Šiška in Domžale, Občina Škofljica, Botanični vrt, Grad Turjak itd. …). V svojih delih v različnih likovnih tehnikah najraje upodablja naravo, živali, kulturne spomenike in tihožitja. Marijana Rous Gojak je tudi članica likovne skupine v okviru Kulturnega društva Fran Govekar IG.


Matej Majnik_grafika_SolineAvtor umetniškega dela: Matej Majnik
Naslov umetniškega dela: Soline
Tehnika izdelave: grafika, reservage, dvobarvni tisk
Velikost: 24 x 18,5 cm / 31 x 41 cm
Leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 50 EUR
Šifra slike: 05-2003

Matej Majnik se s slikanjem ukvarja od leta 2006. Najraje ustvarja v akvarelni tehniki. Med letoma 2006 in 2008 je obiskoval tečaj slikanja v likovni šoli PuhArt v Kranju. Kasneje se je udeležil še tečaja grafičnih tehnik globokega tiska v Narodni galeriji v Ljubljani pri prof. Bojanu Kovačiču. Občasno sodeluje na extemporih in likovnih srečanjih po Sloveniji.
Sodeloval je na več skupinskih in samostojnih razstavah.


Milan Šubic_ Poletni šopek
 
Avtor umetniškega dela: Milan Šubic
Naslov umetniškega dela: Poletni šopek
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 40 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 100 EUR
Šifra slike: 06-2003

 

Milan Šubic je bil rojen 18. 09. 1938 v Kamniku. Je še eden iz škofjeloške družine umetnikov Šubicev. Tudi on z velikim veseljem slika in se likovno izraža. Za poklicno kariero si je, skupaj s soprogo Jožico, izbral oblikovanje in izdelovanje lesenih didaktičnih igrač in učnih pripomočkov.
Po upokojitvi je našel več časa za slikanje. Pridružil se je likovni skupini pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Pod skrbnim mentorstvom akad. slik. Todorčeta Atanasova, skupaj s “sošolci in sošolkami” vsako sredo ustvarja že polnih 9 let.
Pred trinajstimi leti se je z družino preselil iz strogega centra Ljubljane na Ižansko cesto na eno najstarejših domačij. Tu so se mu močno približali in priljubili barjanski motivi, ki ga pritegnejo s svojo poetičnostjo in spokojnimi razdaljami obzorja.
Motivi, ki ga zanimajo so lepi pogledi iz narave in cvetje. Zaradi hitrega sušenja, prenašanja in obstojnosti, se najraje poslužuje tehnike – AKRILA. Zelo mu odgovarjajo tudi AKVAREL, PASTEL in razne mešane tehnike. Motive izbira sam, naslika pa tudi motive po želji in izbiri sorodnikov, prijateljev in znancev.


Vera Banič Vukadin_akvarel_IrisiAvtor umetniškega dela: Vera Banić Vukadin
Naslov umetniškega dela: Irisi
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 36 x 27 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 07-2003

 

Vera Banić Vukadin je po izobrazbi inženir kemijske tehnologije in univerzitetni diplomirani ekonomist – poslovni informatik. Rojena je bila leta 1947 v Vršcu, Srbija, študirala je v Ljubljani in Mariboru, živi pa na Škofljici.
Slikati je začela po upokojitvi leta 2009, kot članica Likovnega društva 2002, Škofljica., pred tem pa je sodelovala v likovni sekciji Društva upokojencev na Škofljici.
Vera Banić Vukadin je članica skupine akvarelistov v KUD Fran Govekar na Igu, tam je sodelovala v likovnih delavnicah, ki jih je vodila Zdenka Vinšek. Tehniko akvarela že par let redno izpopolnjuje v skupini akvarelistov na Vrhniki, pod vodstvom profesorja Petra Lazarevića.
Sodelovala je v številnih skupinskih razstavah likovnih društev na Škofljici, Vrhniki, Ljubljani, Igu in Logatcu.


Zdenka Vinček_Kavni mlinčekAvtor umetniškega dela: Zdenka Vinšek
Naslov umetniškega dela: Kavni mlinček
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 28 x 36 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 08-2003

 

Zdenka Vinšek je rojena v Postojni leta 1952. Otroštvo je preživela v Ilirski Bistrici. Po poklicu je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, od 2009 upokojenka. S slikanjem se ukvarja ljubiteljsko vse življenje, intenzivno od leta 1997.
Zdenka Vinšek je članica Društva likovnikov Ljubljana, Zveze likovnih društev Slovenije, Likovne sekcije KUD Alojz Kraigher Klinični center, Likovnega društva Franceta Pavlovca Ilirska Bistrica in Društva Fran Govekar Ig.
V prostem času se najraje umakne v svet barv, njena najljubša tehnika izražanja je akvarel. Moč za življenje in ustvarjanje najde v naravi in arhitekturni dediščini in domišljiji, od koder je zaslediti v njenih delih tudi največ motivov. Posebnost ustvarjanja Zdenke Vinšek so risbe s področja figuralike.
Slikarka Zdenka Vinšek je do 2008 ilustrirala razne strokovne članke za starše in igrice za otroke v reviji Otroci. Z tonskimi akvareli sta opremljeni tudi dve pesmarici pesnikov in pesnic z Iga.
Njene samostojne tematske razstave (govorica kamna, govorica rok, voda vodi…) so spodbudno ocenili: likovni kritiki: Lado Jakša, Mirko Juteršek, Polona Škodič.
Slikarka je obiskovala razne likovne tečaje in predavanja. Njeni mentorji so bili akademski slikarji: Janez Kovačič, Velko Toman, Janez Zalaznik, Tone Rački, Peter Beus, Vlado Stjepič, Lucija Močnik, Žiga Bratoš.
Slikarka se udeležuje ex temporov, likovnih delavnic, humanitarnih in drugih slikarskih kolonij ter društvenih razstav. Doslej je prejela več priznanj, certifikatov, in na ex temporih nekaj odkupnih nagrad.
V letu 2009 je prejela najvišje priznanje ZLDS – Zlato paleto za risbo Škoromati, v letu 2012 pa 1. nagrado JSKD Koper na ex temporu Sladka Istra.


Vlado Cencel- MislecAvtor umetniškega dela: Vlado Cencel
Naslov umetniškega dela: Mislec – mislim, torej sem
Tehnika izdelave: motorna žaga, češnjev les
Velikost: 87 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 450 EUR
Šifra slike: 09-2003

Vlado Cencel, z umetniškim imenom VinCencel, je bil rojen leta 1965. Z ženo in hčerkama živi v Velenju. Po poklicu je zdravstveni tehnik; končal je tri leta teologije in geštaltpedagoški seminar, dela pa kot vodja pogrebno-pokopališke službe. Z amaterskim (kot samouk) slikarstvom se ukvarja 15 let, s kiparstvom 10 let, z motorno žago pa intenzivneje približno dve leti, vendar mu za to primanjkuje časa. Delo z motorno žago ga je zares prevzelo. Pravi, da je takoj za njegovo družino je to druga njegova ljubezen.
Vlado Cencelj je član Društva kiparjev z motorjo žago.


Tadej Brgles: Konjska glavaAvtor umetniškega dela: Tadej Brgles
Naslov umetniškega dela: Konjska glava
Tehnika izdelave: motorna žaga, les
Velikost: 44 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 300 EUR
Šifra slike: 10-2003

Brgles Tadeja iz Ljubnega ob Savinji od nekdaj zanima vse v povezavi z lesom. Pravi, da je pred dobrim letom prvič videl, da ni motorka le za drevesa podirat in drva žagat, ampak odličen pripomoček za izdelavo raznih skulptur. Takoj si je rekel, da je to to in da je treba “probat” in tako je nastal njegov prvi izdelek – orel z razprtimi krili. Glava konjička je bil njegov drugi izdelek, nakar je imel malo pavze, ponovno je “štartal” motorko letos pomladi in novi izdelki se kar vrstijo. Ponosen je na 2. mesto na 1. državnem tekmovanju. Zasluge za ta dosežek pripisuje Vladu Cenclu, ki ga je v sodelovanje komaj prepričal.
Njegova največja izkušnja do sedaj pa je izdelava flosarja naravne velikosti, ki od 4.8. naprej krasi Ljubno ob Savinji.
Všeč mu je, da se s člani njihovega društva lepo razumejo, si delijo nasvete in drug drugega spodbujajo k novim izzivom.


Polona Kitak_Ljubljana se ogleduje

Avtor umetniškega dela: Polona Kitak
Naslov umetniškega dela: Ljubljana se ogleduje
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 60 x 70 cm
Leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 250 EUR
Šifra slike: 11-2003

 
 

Polona Kitak_Zeleno poletje in hribi

Avtor umetniškega dela: Polona Kitak
Naslov umetniškega dela: Hribi v zelenem
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 60 x 60 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 12-2003

 
 

Polona Kitak, rojena Zupanc, v Celju, Slovenija, je likovna ustvarjalka, sicer po izobrazbi specialistka tekstilne tehnologije s pedagoško-andragoško izobrazbo. S specializacijo na podiplomskem študiju s področja barvne metrike je spoznavala teorijo barv.
Vključena je v več društev, likovnih in tudi literarnega, v okviru katerega je izdala Slikanico »Velike punce«, 2003 (avtorica in ilustratorka). Ukvarja se z likovno in fotografsko opremo literarnih tekstov in revij. Strokovne izkušnje z likovnega področja si pridobiva s stalnim izobraževanjem na tematskih delavnicah znanih akademskih slikarjev. Več kot dvajsetkrat je sodelovala na skupinskih razstavah in extemporih v širši regiji in na državni ravni. Samostojno razstavlja od leta 2003 in je do sedaj imela 18 samostojnih likovnih razstav. Slikarka je prejela več nagrad in priznanj, tudi mednarodnih.
Njeni priljubljeni motivi so tako narava, krajinska arhitektura kot človek, navdihuje jo glasba, poezija, utrinki s potovanj z obiski razstav znanih slikarjev.
Slika “Ljubljana se ogleduje” je na lanskem extemporu 2012 Podoba Ljubljane prejela posebno priznanje.
Slika “Hribi v zelenem” je bila razstavljena leta 2009 v Anini galeriji v Rogaški Slatini v okviru samostojne razstave abstraktnih del.


Jana Nidorfer- cvetje na uliciAvtor umetniškega dela: Jana Nidorfer
Naslov umetniškega dela: Cvetje na ulici
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost:
Kraj in leto izdelave: Celje, 2013

Vrednost donacije: 50 EUR
Šifra slike: 13-2003

Jana Nidorfer je članica društva likovnikov Svoboda Celje in sodeluje na njihovih razstavah.

 


Danica Šraj: Kava ali čaj?Avtor umetniškega dela: Danica Šraj
Naslov umetniškega dela: Kava ali čaj?
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 60 x 50 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 200 EUR
Šifra slike: 14-2003
 
 

Danica Šraj se z likovno dejavnostjo ukvarja dobrih 12 let. Od ustanovitve je predsednica Likovnega društva Senožeti Radomlje. Z likovno dejavnostjo se ukvarja dobrih 12 let. Za njo je nekaj samostojnih razstav, sodeluje tudi na vseh skupinskih razstavah društva.


Dika Majce: Milni mehurckiAvtor umetniškega dela: Dika Majce
Naslov umetniškega dela: Milni mehurčki
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 60 x 45 cm
Kraj in leto izdelave: Kamnik, 2013

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 15-2003

Dika Majce se z likovno dejavnostjo ukvarja 15 let, najprej v Likovnem društvu Kamnik, pred desetimi leti se je pridružila Likovnemu društvu Senožeti Radomlje. Imela je že več samostojnih in številne skupinske razstave. Njene slike so ekspresionistične, sodeluje s tihožitjem.


Ela Moravec- star radioAvtor umetniškega dela: ELA Moravec
Naslov umetniškega dela: Star radio
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 60 x 40 cm
Kraj in leto izdelave: Trzin, 2011

Vrednost donacije: 200 EUR
Šifra slike: 16-2003
 
 
 

Ela Moravec slika že blizu 20 let. 12 let je članica likovnega društva Senožeti Radomlje, slika predvsem ekspresionistično. Imela je že številne samostojne razstave in sodelovala na društvenih razstavah.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAvtor umetniškega dela: Jan Bernot
Naslov umetniškega dela: Tihožitje
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 70 x 45 cm
Leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 17-2003

Jan Bernot je član Likovnega društva Senožeti Radomlje.


Jana Vesel-  DomžaleAvtor umetniškega dela: Jana Vesel
Naslov umetniškega dela: Domžale
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 80 x 60 cm
Kraj in leto izdelave: Ljubljana, 2012

Vrednost donacije: 250 EUR
Šifra slike: 18-2003

Jana Vesel je članica društva KUD Senožeti Radomlje že 8 let, od takrat se ukvarja z likovno dejavnostjo. Imela je že več samostojnih razstav in sodelovala na številnih skupinskih razstavah.


Maja Sporn-tihožitjeAvtor umetniškega dela: Maja Sporn
Naslov umetniškega dela: Tihožitje
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 60 x 40 cm
Kraj in leto izdelave: Kamnik, 2013

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 19-2003

Maja Šporn je članica likovnega društva KUD Senožeti sedem let, toliko časa se tudi ukvarja s slikanjem, imela je že nekaj samostojnih razstav in redno sodeluje na skupinskih društvenih razstavah. Prispevala je likovno delo »Vanitas«.


Marija -akrilAvtor umetniškega dela: Marija Šešet
Naslov umetniškega dela: Tihožitje z vrčem in slamnikom
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 40 x 50 cm
Kraj in leto izdelave: Kamnik, 2010

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 20-2003

Marija Šešet je v društvo KUD Senožeti prišla pred šestimi leti, od takrat se tudi resneje ukvarja s slikanjem, pred tem je zgolj poizkušala sama doma. Imela je nekaj manjših samostojnih razstav, sodeluje na društvenih skupinskih razstavah. Prispevala je likovno delo z naslovom: »Tihožitje z vrčem in slamnikom«.


Oblak Pavla- Kapelica v Javorjah (akril)Avtor umetniškega dela: Pavla Oblak
Naslov umetniškega dela: Kapelica v Javorjah
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 45 x 60 cm
Kraj in leto izdelave: Kamnik, 2010

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 21-2003

Pavla Oblak je že več kot 10 let članica likovnega društva KUD Senožeti. Razstavljala je že samostojno in sodelovala na številnih skupinskih razstavah društva. Prispevala je likovno delo »Kapelica v Javorjah«.


Tomaž Skulj- Svetlo-temno tihožitje (1)Avtor umetniškega dela: Tomaž Skulj
Naslov umetniškega dela: Svetlo-temno tihožitje
Tehnika izdelave: akvarel svinčnik
Velikost: 26 x 26 cm
Kraj in leto izdelave: Kamnik, 2011

Vrednost donacije: 80 EUR
Šifra slike: 22-2003
 

Tomaž Skulj- Svetlo-temno tihožitje (2)

Avtor umetniškega dela: Tomaž Skulj
Naslov umetniškega dela: Svetlo-temno tihožitje
Tehnika izdelave: akvarel svinčnik
Velikost: 26 x 26 cm
Kraj in leto izdelave: Kamnik, 2010

Vrednost donacije: 80 EUR
Šifra slike: 23-2003

Tomaž Skulj se s slikarstvom ukvarja že več kot 15 let, v društvu SENOŽETI deluje sedem let. Imel je več samostojnih razstav in vedno sodeluje na skupinskih društvenih razstavah.


Vanda Grilc - Vanitas 1Avtor umetniškega dela: Vanda Grilc
Naslov umetniškega dela: Vanitas
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 60 x 40 cm
Kraj in leto izdelave: Domžale, 2013

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 24-2003

Vanda Grilc je postala članica društva KUD Senožeti pred petimi leti, od takrat se tudi ukvarja s slikanjem, pred tem so bili samo likovni poskusi doma.
Imela je že več manjših samostojnih razstav, sodeluje na skupinskih razstavah. Prispevala je likovno delo z naslovom »Vanitas«.


Veronika P. - Na KrkiAvtor umetniškega dela: Veronika Pogačar
Naslov umetniškega dela: Na Krki
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 60 x 45 cm
Kraj in leto izdelave: Radomlje, 2010

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 25-2003

Veronika Pogačar je članica Likovnega društva Senožeti že 12 let. Imela je tri samostojne razstave in sodelovala na številnih skupinskih razstavah.
Na razstavi “Naš svet je drugačen sodeluje z likovnim delom »Na Krki«.


SONY DSCAvtor umetniškega dela: Zlatka Levstek
Naslov umetniškega dela: Ljubljana
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 35 x 25 cm
Kraj in leto izdelave: Ljubljana, 2008

Vrednost donacije: 80 EUR
Šifra slike: 26-2003

Zlatka Levstek je članica likovnega društva Senožeti že 12 let. Z likovno dejavnostjo pa se ukvarja že več kot 15 let. Najraje ustvarja v akvarelni tehniki.
Imela je nekaj manjših samostojnih razstav in redno sodeluje na razstavah društva. Prispevala je likovno delo z naslovom »Ljubljana«.


Anka Levičar- Z roko v rokiAvtor umetniškega dela: Anka Levičar
Naslov umetniškega dela: Z roko v roki
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 40 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 27-2003

Anka Levičar prihaja iz Laškega. Z ljubiteljskim slikarstvom se ukvarja že več kot 10 let. Svoje znanje pridobiva pri raznih znanih akademskih slikarjih. Udeležuje se skupnih razstav (tudi samostojnih). Pri slikanju jo prevzame svet barv. Slikanje ji pomeni sprostitev.


Cvetka Berginc- BrezeAvtor umetniškega dela: Cvetka Berginc
Naslov umetniškega dela: Breze
Tehnika izdelave:
Velikost: 30 x 25 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 50 EUR
Šifra slike: 28-2003

Cvetka Berginc- Zven ulice

 

Avtor umetniškega dela: Cvetka Berginc
Naslov umetniškega dela: Zven ulice
Tehnika izdelave:
Velikost: 30 x 30 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 29-2003


Vojko Janc- Zasedeno gnezdoAvtor umetniškega dela: Vojko Janc
Naslov umetniškega dela: Zasedeno gnezdo
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 41 x 68 cm
Kraj in leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 30-2003

Vojko Janc- Cvetje

Avtor umetniškega dela: Vojko Janc
Naslov umetniškega dela: Cvetje
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 25 cm
Kraj in leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 31-2003

Vojko Janc se je rodil leta 1951 v Celju. Svojo mladost je preživel v Hrastniku. Nato pa sem je preselil v Laško, na Lahomno, kjer z družino preživlja svojo jesen življenja. Je samouk, do risanja imam veselje že od malih nog. Vojko Janc je član likovnega društva Laško in se z veseljem udeležuje likovnih tečajev. Zato tudi danes rad poprime za čopič in nariše kaj za svojo dušo.


Jožica Cajhen- ŠopekAvtor umetniškega dela: Jožica Cajhen
Naslov umetniškega dela: Šopek
Tehnika izdelave: olje
Velikost: 42 x 45 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 70 EUR
Šifra slike: 32-2003
 


Jožica Šeško- Marija Gradec LaškoAvtor umetniškega dela: Jožica Šeško
Naslov umetniškega dela: Marija Gradec Laško
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 38 x 45,5 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 70 EUR
Šifra slike: 33-2003
 
 
 
 


Katarina Drobež Verščaj- ToskanaAvtor umetniškega dela: Katarina Drobež Verščaj
Naslov umetniškega dela: Toskana
Tehnika izdelave: pastel
Velikost: 35 x 35 cm / 53 x 42,5 cm
Kraj in leto izdelave: 2008

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 34-2003
 

Katarina Drobež Verščaj že osem let poskuša ustvarjati likovna dela. Pravi, da ji to včasih uspe, včasih pa izdelki končajo v omari. Prihaja iz Laškega in se že sedem let ukvarja z urejanjem okolja. Predvsem rada slika z oljem, pastelom in akrilom. Rada se preizkuša v vedutah, človeških telesih in tihožitjih.


Marija Sojč- Živahno cvetjeAvtor umetniškega dela: Marija Sojč
Naslov umetniškega dela: Živahno cvetje
Tehnika izdelave:
Velikost: 47 x 41 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 40 €
Šifra slike: 35-2003

Marija Sojč- Telohi
Avtor umetniškega dela: Marija Sojč
Naslov umetniškega dela: Telohi
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 40 x 36,5 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 40 EUR
Šifra slike: 36-2003

Marija Sojč_nasmeh življenja
Avtor umetniškega dela: Marija Sojč
Naslov umetniškega dela: Nasmeh življenja
Tehnika izdelave: akril
Velikost:
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 80 EUR
Šifra slike: 63-2003

Marija Sojč iz Laškega se je pred tremi leti upokojila, pridružila se je Likovnemu društvu Laško ter začela ustvarjati likovna dela. To delo ji zapolnjuje prosti čas in nudi veliko veselja. Rada riše in ustvarja z barvami. Veliko ji pomeni tudi druženje z ostalimi likovniki ter izobraževanje in izpopolnjevanje na tem področju. Rada se udeležuje strokovnih ekskurzij in izletov. S svojimi deli je sodelovala na razstavah v okviru njihovega društva.


Nada Stopar- TrobenticeAvtor umetniškega dela: Nada Stopar
Naslov umetniškega dela: Trobentice
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 20 x 20 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 37-2003

 

Nada Stopar- Petelin
Avtor umetniškega dela: Nada Stopar
Naslov umetniškega dela: Petelin
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2010

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 38-2003

 
Nada Stopar- Vas
Avtor umetniškega dela: Nada Stopar
Naslov umetniškega dela: Vas
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 37 x 27 cm
Leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 39-2003

Nada Stopar je rojena v Ljubljani leta 1949. Po končanem službovanju kot medicinska sestra na pediatrični kliniki se je preselila v Laško. Tu se je vključila v aktivnosti Hiše generacij Laško in nadaljevala v likovni sekciji. Slikanje jo je zanimalo in od leta 2007 je njihova članica. Pravi, da je imela roko za likovno ustvarjanje ter tudi ročne spretnosti že njena mati. Sama rada ustvarja z različnimi materiali, kar je delala tudi v svoji dolgoletni službi v vrtcu in kasneje v bolnici. Vsako leto postavi v gozdu na laškem hribu – Humu, male jaslice, kar tako za svojo dušo in morda tudi za mimoidoče.
Pri slikanju pa se želi še izpopolniti v akvarelni tehniki in tušu, najbolj pa ji ležijo slike s pasteli.


Nevenka Fantinato- Pot v svetlo prihodnostAvtor umetniškega dela: Nevenka Fantinato
Naslov umetniškega dela: Pot v svetlo prihodnost
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 80 x 60 cm
Leto izdelave: avgust, 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 40-2003

Nevenka Fantinato je ustanoviteljica Likovnega društva Laško, ki že uspešno deluje 13 let. Ponosna je na svoj kraj v katerem se je leta 1950 tudi rodila. Vesela je, da v življenju lahko počne stvari, ki jo veselijo, saj že kar nekaj let krmari v tretjem življenjskem obdobju in se ljubiteljsko ukvarja poleg slikarstva tudi s poezijo, kaligrafijo in še kaj bi lahko našteli.
Predvsem pa je ponosna na vse člane društva, ki soustvarjajo dobre pogoje in počutje v društvu, ter se v tako velikem številu odzovejo tudi na dobrodelne akcije. Verjame, da bodo zastavljene cilje izpeljali in se skupno veselili uspehov.


Simona Kupec- Čokoladni šopekAvtor umetniškega dela: Simona Kupec
Naslov umetniškega dela: Čokoladni šopek
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 50 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 120 EUR
Šifra slike: 41-2003

Simona Kupec prihaja iz Laškega. S slikanjem se ukvarja zadnjih par let. Sodeluje z likovnim društvom Laško, kjer se izobražuje pod različnim mentorstvom. Všeč so ji barve.
Za svojo sliko si želi, da naj obarva dom kakšni veseli nogici.


Suzana Sotlar- NogiceAvtor umetniškega dela: Suzana Sotlar
Naslov umetniškega dela: Nogice
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 40 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 42-2003

Univ. dipl. politologinja Suzana Sotlar (1964), je po osnovni izobrazbi zdravstveni tehnik. V zdravstvu je delala skorajda 25 let, ko pa je v izobraževalnih programih za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij pridobila naziva pedikerke in maserke ter opravila programe usposabljanja s področja refleksne masaže stopal, manikure, nege obraza in telesa je leta 2007 odprla svoj masažno-pedikerski salon. Z ljubiteljskim slikanjem se je začela ukvarjati šele pred nekaj leti in se po prvih uspehih pridružila Likovnemu društvu Laško, kjer deluje še danes. Udeležuje se likovnih delavnic in je do sedaj s svojimi deli sodelovala na skupnih razstavah. Suzana Sotlar se rada odzove na humanitarne akcije, še posebej, ko gre za otoke, ki potrebujejo pomoč.


Hana Lapornik -S prvim korakom se vse pričneAvtor umetniškega dela: Hana Lapornik
Naslov umetniškega dela: S prvim korakom se vse prične
Tehnika izdelave: grafika C4
Velikost: 13 x 15 cm / 24 x 34 cm
Kraj in leto izdelave: Planina pri Sevnici, 2011

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 43-2003

Hana Lapornik je stara 11 let in je končala 5. razred OŠ Planina pri Sevnici. Rada slika in piše lepopisno. Za svoja dela je prejela že več nagrad, priznanj in certifikatov. Sodeluje na raznih tekmovanjih doma in po svetu. Že trikrat je bila absolutna zmagovalka v lepopisu. V slikarstvu in grafiki je prejela veliko prvih nagrad. Zelo si želi imeti samostojno slikarsko razstavo. Hana je tudi glasbenica in igra na flavto.
Pravi, da je najbolj ponosna na 3. nagrado v peki in izdelavi tort na državnem tekmovanju, kjer je konkurirala večino profesionalnim slaščičarjem.


Klavdija - Drugačen cvet- cvet željaAvtor umetniškega dela: Klavdija Simler
Naslov umetniškega dela: Drugačen cvet – cvet želja
Tehnika izdelave: 3D – graviranje v steklo, kaligrafija, slikarstvo
Velikost: 50 x 50 cm
Kraj in leto izdelave: Planina pri Sevnici, 2013

Vrednost donacije: 1.000 EUR
Šifra slike: 44-2003

 

Klavdija Simler je vsestranska umetnica, ki se ukvarja s slikarstvom, kaligrafijo, klekljano čipko, pergamano, grafiko, miniaturnim slikarstvom, iluminacijo, šiva kostume in uživa v izdelovanju 3D tort. Njena dela so ponavadi prepletena z več tehnikam, zato pravi zase, da je umetnik na svobodi. Veliko njenih del si lahko ogledate na njenem facebook profilu.
Klavdija Simler je prejemnica več priznanj, certifikatov, pohval in nagrad. Imela je že 9 samostojnih razstav in več kot sto skupinskih. Sodelovala je na več mednarodnih in državnih extemporah – tekmovanjih, kjer je res velika konkurenca. Tako je bila na Kitajskem s svojo grafiko izbrana med najboljše grafike sveta, v Mehiki pa je prejela certifikat kakovosti. Njena dela pa so bila razstavljena v uglednih galerijah po svetu. Ponosna pa je tudi na 1. nagrado v državi v izdelovanju in peki tort, ki jo je prejela nazadnje.
Svoje znanje uspešno prenaša tudi na druge. Po njenih umetniških stopinjah stopata tudi njeni hčeri Hana in Timea. Na naši razstavi “Naš svet je drugačen” se z delom S prvim korakom se vse prične, predstavlja tudi njena enajstletna hči Hana Lapornik.
Klavdija Simler je prostovoljka in pomaga ljudem, ki potrebujejo pomoč. Aktivno sodeluje v dobrodelnem društvu Sladki nasmehi za pomoč otrokom, svetuje in pomaga pa tudi društvu Vesele nogice.


Pegaz (Neža)Avtor umetniškega dela: Neža Žager Korenjak
Naslov umetniškega dela: Pegaz
Tehnika izdelave: pick point
Velikost: 18 x 24 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 50 EUR
Šifra slike: 45-2003

Neža Žager Korenjak prihaja iz Celja in je študentka 2. letnika fakultete za matematiko. Rada kleklja, plete, kvačka, izdeluje zapestnice in podobno. Rada ima matematiko.


Nika Knez- Glasba se širi za vse ljudi sveta Avtor umetniškega dela: Nika Knez
Naslov umetniškega dela: Glasba se širi za vse ljudi sveta
Tehnika izdelave: akril na platnu
Velikost: 20 x 30 cm
Kraj in leto izdelave: Celje, 2013

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 46-2003

 

Nika Knez je bila rojena l. 1998 Celju. Kaj kmalu je začela hoditi v vrtec in v tem času v tročlansko družino dobila še sestrico. Pri svojih šestih letih je prestopila prag osnovne šole Lava v Celju, kjer je leta 2013 šolanje tudi zaključila ter ga bo v prihodnje nadaljevala na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. V času šolanja se je našel tudi čas za ustvarjanje in kreativnost, kar ji gre, svojim letom primerno, kar dobro od rok.


Rožle Toš_Velika podrastAvtor umetniškega dela: Rožle Toš
Naslov umetniškega dela: Velika podrast
Tehnika izdelave: Akril in tempera na papirju
Velikost: 30 x 40 cm
Kraj in leto izdelave: Celje, 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 47-2003

 
 
 
 

Rožle Toš je star 15 let in je že kot otrok kazal veliko zanimanje za risanje. V osnovni šoli je sodeloval pri vseh izbirnih predmetih iz likovne vzgoje in s sošolci ustvarjal jumbo plakate. V letu 2012 se je prvič udeležil slikarske šole Rudolfa Španzlja, kar bi rad še ponovil. Sedaj obiskuje drugi letnik tehniške gimnazije v Celju.


Sebastjan Jug- zimska idilaAvtor umetniškega dela: Sebastijan Jug
Naslov umetniškega dela: Zimska tišina
Tehnika izdelave: Fotografija
Velikost: 30 x 45 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 48-2003

Slovenec, ki ga nemirni duh vleče v svet, a srce nazaj v domovino. Ustanovitelj in predsednik foto društva Marjetica, predavatelj na foto delavnicah in tečajih, popotnik, potopisec in vodic … Je kratek opis Sebastijana, katerega pot se giblje med profesionalno fotografijo za naročnike in ljubiteljsko fotografijo za lastno veselje.
Na koncu je pomembno samo to: odlična fotografija prežeta z vsebino, zgodbo, sporočilom in vgrajenim občutkom, ki daje vedeti, kako lepo in bogato je življenje.


Franc Polanc- Spomini na morjeAvtor umetniškega dela: Franc Polanc
Naslov umetniškega dela: Spomini na morje
Tehnika izdelave: akvarel na platnu
Velikost:
Leto izdelave: pomlad, 2013

Vrednost donacije: 250 EUR
Šifra slike: 49-2003

Franc Polanc je po poklicu voznik tovornjaka. Slikati začel pred desetimi leti kot amater samouk. V začetku obiskal par učnih delavnic. Pripravil je že nekaj samostojnih razstav. Specializiral se je na realistične slike v tehniki olje, akril ali pastel.
Franc Polanc z veseljem podari katero od svojih del v dobrodelne namene.


Tomaž Milač- Linorez 1Avtor umetniškega dela: Tomaž Milač
Naslov umetniškega dela:
Tehnika izdelave: linorez
Velikost: 26 x 35 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 50 EUR
Šifra slike: 50-2003
 
 
 
 
 

Tomaž Milač- Linorez 2

 
 
 

Avtor umetniškega dela: Tomaž Milač
Naslov umetniškega dela:
Tehnika izdelave: linorez
Velikost: 26 x 35 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 50 EUR
Šifra slike: 51-2003

 

Tomaž Milač- olje na platnu

Avtor umetniškega dela: Tomaž Milač
Naslov umetniškega dela:
Tehnika izdelave: olje na platnu
Velikost: 50 x 70 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 100 EUR
Šifra slike: 52-2003

 
 
 

Tomaž Milač, rojen 29.12.1978 v Celju je končal srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo(1993-1997) ter diplomiral na visoki šoli za slikanje in risanje v Ljubljani(1997-2001).
Narativni spekter, ki je ob soočenju z delom celjskega umetnika Tomaža Milača v ospredju se vsekakor odraža precej neposredno in udarno. Odkrita angažirana drža, ki je prezentirana skozi figuralno okolje pop artistične forme je tu intenzivno pripovedna. Milač, ki se kot slovenski umetnik mlajše generacije zaveda realnosti sodobnega trenutka, deluje pričakovano odzivno v javnem smislu, hkrati pa se opira na intimno notranjo izkušnjo lastnega doživljanja. Vsekakor komplementarna izjava vsebine, ki se izpeljuje v formi klasične dvodimenzionalne slike ali ambientalnega produkta oziroma videa, je pri njem običajno ontološko sociološkega karakterja. Morda bi rekli, da je avtorjeva vizualna obravnava problematike nekakšna izpopolnjena mešanica aktualne prakse, ki jo v tehničnem smislu velikokrat podpira tudi mešana, “kolažna” izvedba. Skratka v preobsežnosti splošne vidne medijske sporočilnosti se umetnik pomika v polje slikovnega govora, ki je poln simbolnega vizualnega okrasja in optičnih referenc. Tako poudejstvuje hoteno pripoved. Milač se ne izmika vsebinam. Napotki v naslovih njegovih podob so jasni in opredeljujoči.


Miha Kovač- ObrazAvtor umetniškega dela: Miha Kaučič
Naslov umetniškega dela: Line of Paul Klee 2012
Tehnika izdelave: skulptura
Velikost:
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 200 EUR
Šifra slike: 53-2003

 
 
 

Miha Kaučič, rojen 15.06.1980 je aktivni član umetniške skupine 567. Od leta 2003 ustvarja v občinskih ateljejih v Celju.
Trenutno dela kot restavrator, zadnja leta pa ga privlačijo zavrženi neuporabni predmeti in smeti. Le tem spreminja njihovo prvotno formo in njihov namen uporabnosti.


Dora Glavnik- TulipaniAvtor umetniškega dela: Dora Glavnik
Naslov umetniškega dela: Tulipani
Tehnika izdelave:
Velikost: 35 x 51 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 54-2003

Dora Glavnik- En cvet
Avtor umetniškega dela: Dora Glavnik
Naslov umetniškega dela: En cvet
Tehnika izdelave:
Velikost: 30 x 45 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 55-2003

 
 
 

Dora Glavnik je članica likovne skupine Prijatelji, ki je nastala pred osmimi leti na pobudo celjskega slikarja Staneta Čončija, ki je bil tudi njen prvi mentor.
Udeležila se je več skupinskih razstav in pripravila nekaj samostojnih.
In kako jo vidijo drugi: lahko bi rekli, da se v njej skrivata ogenj in led. Trma. Včasih celo muhavost . Včasih zelo tiha in nedostopna, a naslednji trenutek vesela, nasmejana, otroško razpoložena in prijazna.
In prav ta kolaž razpoloženj ter njeni neslutni odtenki duše Dori dajejo posebno slikarsko moč in slikarski izraz – neponovljiv in edinstven. Sprehaja se med barvami, uživa v prosojnosti akvarela kot tudi gvaša. Njena slikarska platna ponujajo moč, svetlobo, prosojno svežino – vse tisto, kar njena nemirna duša skriva v svojih nedrjih. Dora zna biti v doživljanju barv ognjevita in močna, kot tudi krhka in odmaknjena v svoj čutni svet.


Zala Brus- DotikAvtor umetniškega dela: Zala Brus
Naslov umetniškega dela: Dotik
Tehnika izdelave: gvaš
Velikost:
Kraj in leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 30 EUR
Šifra slike: 56-2003

DOTIK dela čudeže in premaguje ovire. Je prenos ljubezni do bližnjega in sporočilo, da ga sprejemaš takšnega kot je.

Zala Brus- Sreča

Avtor umetniškega dela: Zala Brus
Naslov umetniškega dela: Sreča
Tehnika izdelave: gvaš
Velikost:
Kraj in leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 30 EUR
Šifra slike: 57-2003

SREČA je pravica in veščina vsakogar h kateri strmimo in jo v malih korakih lahko osvojimo.

 

Zala Brus je rojena 30. 08. 1948 v Mariboru. Po upokojitvi že šesto leto ljubiteljsko slika v slikarskem krožku Tretje univerze Sevnica in dve leti v Društvu ljubiteljev likovne umetnosti v Radečah. Ob ustvarjanju živi svoje dolgoletne sanje po slikanju. Nastala dela so raznovrstna po motivih, tehnikah materialih in še čem.
Slike članov krožka in društva so vsako leto razstavljene na slikarskih razstavah v Sevnici, Radečah in v Laškem. V maju 2012 je imela slikarka svojo prvo slikarsko razstavo MOJ ČAS v Centru starejših – Hiši generacij v Laškem.
Zala Brus pravi, da sta jo ves čas ustvarjanja spremljali besedi dotik in sreča, in je portreta, namenjena za razstavo “Naš svet je drugačen”, zato tudi tako imenovala. Portreta sta izdelana v GVAŠ likovni tehniki.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAvtor umetniškega dela: Marija Oven
Naslov umetniškega dela: Za rojstni dan
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: slika oddana
Šifra slike: 58-2003

 
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Avtor umetniškega dela: Marija Oven
Naslov umetniškega dela: Na travniku
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 30 EUR
Šifra slike: 59-2003

 
 

Marija Oven_Medved
Avtor umetniškega dela: Marija Oven
Naslov umetniškega dela: Medvedek
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2011

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 60-2003

Marija Oven1 Avtor umetniškega dela: Marija Oven
Naslov umetniškega dela: Jesen
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 66-2003

Marija Oven
Avtor umetniškega dela: Marija Oven
Naslov umetniškega dela: Prijatelja
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 30 x 40 cm
Leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 65-2003

Marija Oven ljubiteljsko slika tretje leto. Je članica Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče, izobražuje pa se tudi pri prof. likovne pedagogike in slikarki Eleni Sigmund.


Veronika Benda- VazaAvtor umetniškega dela: Veronika Benda
Naslov umetniškega dela: Vaza
Tehnika izdelave: raku
Velikost: 30 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: vaza oddana
Šifra slike: 61-2003

 
 
 
 
 


Milica Tičič- Riba na obaliAvtor umetniškega dela: Milica Tičič
Naslov umetniškega dela: Riba na obali
Tehnika izdelave: glina
Velikost: 56 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 150 EUR
Šifra slike: 62-2003

Milica Tičič je članica Društva šaleških likovnikov Velenje – skupine Gambatte od leta 1983. Udeleževala se je različnih delavnic, tečajev in kolonij pod vodstvom več akademskih slikarjev, kiparjev in keramikov.
Slikala je z akvarelom, oljem in v zadnjem času tudi z akrilom. Kipari z glino, zadnjih nekaj let pa tudi z lesom in sicer z motorno žago. Več let ustvarja keramiko v različnih tehnikah, v zadnjem obdobju pa izdela tudi kakšno veliko formo. Pritegnili so jo tudi fuzija stekla in vitraži.
Njeni mentorji so akademski kiparji Ciril Cesar, Naca Rojnik in Dragica Čadež Lapajne, akademski slikarji Denis Senegačnik, Alojz Zavolovšek in drugi ter keramik mag. Otakar Sliva iz Avstrije.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA Avtor umetniškega dela: Demian Sumrak
Naslov umetniškega dela: Tihožitje
Tehnika izdelave: akril
Velikost: 50 x 70 cm
Kraj in leto izdelave: 2013

Vrednost donacije: 130 EUR
Šifra slike: 64-2003

Demian Sumrak je rojen 14.12.1991 in živi v Radečah. Z risanjem, za katerega ga je navdušil oče se ukvarja že od malega. Končal je Srednjo aranžersko šolo v Celju, sedaj pa razmišlja o Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Risanje slik, tatujev in poslikava sten mu je zaenkrat še kot hobi, kasneje pa se želi s tem tudi bolj profesionalno ukvarjati.


Branka Primc Bera(1) Avtor umetniškega dela: Branka Primc – Bera
Naslov umetniškega dela: Jesenski grad
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 18 x 11 cm
Kraj in leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 30 EUR
Šifra slike: 67-2003Branka Primc Bera
Avtor umetniškega dela: Branka Primc – Bera
Naslov umetniškega dela: Cerkniško jezero
Tehnika izdelave: akvarel
Velikost: 18 x 11 cm
Kraj in leto izdelave: 2012

Vrednost donacije: 30 EUR
Šifra slike: 68-2003

Branka Primc – Bera ustvarja kot ljubiteljska slikarka od leta 2003. Začela je kot članica likovne sekcije KPD Svoboda Celje, od leta 2010 pa je članica Likovnega društva Laško. Sodelovala je na skupinskih razstavah društev in imela nekaj samostojnih razstav.


Ptica
Avtor umetniškega dela: Žiga Krebl
Naslov umetniškega dela: Ptica
Tehnika izdelave: akril na platno, mešana tehnika
Velikost: 30 x 35 cm
Kraj in leto izdelave:

Vrednost donacije: 20 EUR
Šifra slike: 69-2003